Welkom bij de Vlaamse Karate Associatie
De Vlaamse Karate Associatie erkend door de Vlaamse Karate Federatie profileert zich
binnen het VKF als VKA leerschool waaronder: Goju-ryu, Shito-ryu, Shotokan, Wado-ryu,
Shorin ryu, Shito kai, Uechi ryu, Kusano-ha Shito- ryu en Goju- kai.

De samenwerking tussen deze strekkingen is gestoeld op tolerantie en respect voor de
identiteit van elke afzonderlijke karateschool.
De VKA is ervan overtuigd dat openheid en samenwerking, over stijlgrenzen heen, een
meerwaarde oplevert voor de individuele karateka, dit zowel vanuit een competitieve
invalshoek als op het vlak van martiale ingesteldheid.

Gemeenschappelijke stages en wedstrijden, die de afzonderlijke stijlstrekkingen
overkoepelen, verbreden het sporttechnisch en het martiale aspect.
 
Vlaamse Karate Associatie
Shodan Shiken event
za 21 dec. 2019
Sporthal UCLL – Hertogstraat 178 3001 Leuven
Shodan Shiken event
za 19 okt. 2019
Sporthal UCLL – Hertogstraat 178 3001 Leuven
Shodan Shiken event
za 27 apr. 2019
Sporthal UCLL – Hertogstraat 178 3001 Leuven
Shodan Shiken event
za 09 feb. 2019
Sporthal UCLL – Hertogstraat 178 3001 Leuven
Shodan Shiken event
za 12 jan. 2019
Sporthal 't Stapveld Pastorijstraat 62 2590 Berlaar
Provinciale stage WKF