Nieuws
Coronavirus
Naar aanleiding van het coronavirus heeft het Bestuursorgaan van VKA het Shodan Shiken examen van 17 mei  afgelast. De voorbereidingen tot dit examen zullen in vele gevallen niet optimaal verlopen zijn. Op dit ogenblik is alles nog onzeker. Hou het gezond en verzorg jullie goed.
Lees meer
Geslaagden dan examens 19 mei 2019
Op 19 mei 2019 werd aan Rudi Holemans de Eregraad van 7de Dan overhandigt door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Karate Associatie. De jarenlange inzet van zowel organistaties, trainingen, stages, motivator, opleidingen, het zetelen in tal van commissies en nog zoveel meer hebben ertoe geleid om deze Eregraad toe te kennen. Hopelijk kunnen we nog heel wat jaren beroep doen op Rudi. Bedankt voor je inzet. Voorzitter VKA, Demesmaeker François
Lees meer
Geslaagden dan examen 8 december 2019
Geslaagden danexamen 8 december 2019
Lees meer